UVC-løsninger kan bidrage til optimering af vandforbruget

Vandmangel er et større problem for en større del af verdens befolkning. I Danmark er vores vandforsyninger renere, og mere stabile end i andre områder af verden, men vores vandforsyning er ikke en brønd med uendelige ressourcer. Vi skal værne om vores ressourcer, og optimere vores brug af rent vand. Vand er essentielt for, at vi som levende organismer kan overleve. Derfor er vand også en del af FN’s 6. verdensmål, Rent vand og sanitet. 

Vand og sanitet er et stort og omfattende område, hvilket kræver at vi optimerer vores processer. NATDIS bidrager til 6. verdensmål gennem delmål 6.1, 6.3, 6.4 og 6.a. Vi bidrager til at skabe universel adgang til sikkert vand, ved at lave UVC-løsninger til desinfektion af vand. Ved at behandle vand med UVC, kan vi bruge regnvand til processer og produktioner, og derigennem udnytte grundvandet mere effektivt. Vi kan sikre, at vandet i rørsystemer holdes rent hele vejen til anvendelsen, og derigennem spare på ressourcerne. UVC inaktivere bakterier, vira og svampe, som kan forekomme i vandet. Gennem UVC-desinfektion af vand, kan vi sikre universel adgang til vand.  

Produktioner og industrier har en stor påvirkning på miljøet og vandressourcerne. Ved at benytte UVC-løsninger fremfor den traditionelle tilgang med vand og kemikalier i produktioner, rengøring, fødevarebehandling, landbrug, mejeri, skibsbranchen, og andre industrier, vil vi kunne minimere vand- og kemikalieforbruget. Ved at mindske kemikalieudslippet vil vores miljø og grundvand skades mindre, og ressourcerne vil strække længere. Gennem UVC-løsningerne er det muligt at reducere vandmængden i desinfektionsprocessen. Gennem UVC-løsninger giver vi virksomheder muligheden for at øge deres effektivitet af vandanvendelse. Ved at desinficere vand fra forskellige processer kan det genbruges, og derved indgå i en mere cirkulær bæredygtig proces. 

Det er ikke kun i vores egne produktioner vi skal optimere. Vi, som et grønt foregangsland, har mulighed for at hjælpe udviklingslandene med at sikre vandkvaliteten og vandeffektiviteten. Hos NATDIS samarbejder vi med virksomheder og organisationer, som Ingeniører uden grænser, for at støtte udviklingslandene i at skabe universel adgang til vand. Sammen kan vi gøre en forskel. Som virksomhed ønsker vi at hjælpe din virksomhed med at optimere jeres vandeffektivitet og vandkvalitet.  

Hvis du vil høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed, så kontakt os på +45 22 680 680 eller læs mere på https://natdis.dk/produkter/vaesker/