Hvad kan UVC-desinfektion bruges til?

UVC-lys virker hvor det når frem og det virker ved at skade DNA/RNA i cellestrukturen. Da det er lys, kan det ikke skelne mellem god og dårlig, men istedet er vores opgave at installere det på en måde så effektiviteten er høj, men uden risiko for de personer/dyr som færdes i området.

Helt kort fortalt kan UVC-lys anvendes til desinfektion af luft, væsker og overflader.

Det er vi gode til og ved at samle informationer, lave en problemanalyse og behovsafklaring med dig, finder vi den optimale løsning.

Vi kan reducere forekomsten af vira, bakterie, gær/skimmelsvampe i næsten alle tænkelige områder; f.eks. fødevareproduktion, tekniske produktionsmiljøer og pharmaområdet.

Se ND Cargo på YouTube her

 

 

Vi  har blandt andet løst opgaver så forskellige som:

 • Sikring af al indgående luft til opformeringsbesætninger mod PRRS virus med ligetryks- (svagt overtryks-) og undertryksanlæg
 • Adgangssikring til høj hygiejnerum for personale, aktive og passive systemer mod vira og bakterier
 • Adgangssikring af personale fra højrisiko rum
 • Dekontaminering af luft fra højrisiko rum
 • Dekontaminering af rum, i forbindelse med produktion af følsomme produkter
 • Dekontaminering af rum efter kontaminering, i forbindelse med produktionsstop
 • Dekontaminering af rum under produktion, i forhold til aerosoler, partikler mfl.
 • Overfladehygiejne i forbindelse med pakning af højhygiejne produkter
 • Direkte behandling af fødevarer, safter/juices/laks/pølser mm. mod f.eks. svampe og bakterier
 • Direkte behandling af tekniske hjælpemidler i diverse produktioner
 • Direkte behandling af emballage, råvarer i emballage, værktøj og forbrugsmaterialer i sluseløsninger

Fælles for alle løsninger er, at de er baseret på en behovsanalyse og tilpasset løsning til det aktuelle behov, f.eks. ønske til reduktion i log 1,2,3,4,  anvendelsesforhold på temperatur og fugtighed.

Vi tilbyder altid en afsluttende måling med registrering af UVC-niveau og kvalitet iht. behovsanalyse.

 

Kontakt os gerne for en løsning af uvc desinfektion til lige præcis dit behov.

 

desinfektion
Fuldautomatisk sluse løsning til stort gods