Sådan bidrager vi til FN’s verdensmål

Hos NATDIS har vi valgt at bidrage aktivt til FN’s verdensmål for at opnå en mere bæredygtig verden. Vi tager ansvar for vores handlinger og forsøger hele tiden at stræbe efter mere bæredygtige løsninger.

Vi forsøger at bidrage til verdensmålene gennem vores løsninger, som giver vores kunder mulighed for at blive mere bæredygtige.

 

FN’s 2. Verdensmål: Stop Sult

NATDIS bidrager til FN’s 2. verdensmål gennem delmål 2.3 og 2.4.

Vi tilbyder biosecurityløsninger, som sikrer mod smitte og sygdomsforekomst i husdyrbesætninger.

Vi bidrager til bæredygtige fødevareproduktioner ved at give fødevareproducenter mulighed for at forlænge holdbarheden på deres produkter. Vores løsninger mindsker tilmed sandsynligheden for tilbagetrækning af et produkt på grund af bakterier, svampe eller vira.

 

FN’s 3. Verdensmål: Sundhed og trivsel

NATDIS bidrager til FN’s 3. verdensmål gennem delmål 3.3.

Vi hjælper med at bekæmpe forskellige sygdomme. Vi har stor erfaring med de vandbårne sygdomme, og vores løsninger kan minimere sandsynligheden for at blive smittet af vandbårne sygdomme. Dertil kan vi hjælpe med at eliminere bakterier, vira og svampe.

 

FN’s 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet

NATDIS bidrager til FN’s 6. verdensmål gennem delmål 6.1, 6.3, 6.4 og 6.a.

Ved at skabe løsninger som desinficerer vand, bidrager vi til universel adgang til sikkert vand. Med vores løsninger kan man bruge regnvand til drikkevand, processer og produktioner og dermed udnytte grundvandet mere fornuftigt.

Vi hjælper med at minimere kemikalieforbruget og derved udslippet af kemikalier i produktioner, rengøring, fødevarebehandling, landbrug, mejeri og skibsbranchen mm.

Vi giver virksomheder mulighed for at øge effektiviteten af vandanvendelse igennem desinfektion af vand, så vandet i forskellige produktioner kan genbruges. Ved brug af NATDIS’ UVC-løsninger kan vandet fjernes fra rengøringsrutiner, og vi kan derved spare store mængder vand.

Vi samarbejder med virksomheder og organisationer, fx Ingeniører uden grænser, for at støtte og kapacitetsopbygge i udviklingslande. Her kan vi hjælpe med løsninger, som sikrer vandkvaliteten og vandeffektiviteten.

 

FN’s 7. Verdensmål: Bæredygtig energi

NATDIS bidrager til FN’s 7. verdensmål gennem delmål 7.3.

Vi hjælper med at forbedre energieffektiviteten ved at benytte teknologi, der analyserer lampernes forbrug, hvor meget energi lampen skal levere, og hvornår den skal slukke og tænde.

 

FN’s 8. Verdensmål: Anstændige jobs og økonomisk vækst

NATDIS bidrager til FN’s 8. verdensmål gennem delmål 8.2 og 8.4.

Vi bidrager til teknologisk opgradering og innovation gennem løsninger, som er maskindrevne, innovative, og som mindsker det fysiske arbejde med desinfektion. I stedet løser en automatisk løsning denne opgave og sikrer ensartet kvalitet.

Vi forsøger at mindske det materielle fodaftryk ved at optimere produktion og mindske forbrug af kemikalier. Vi ønsker at mindske produktion af beholdere, da vi kan genbruge disse materialer. Samtidig bidrager vi til at øge hygiejneniveauet i de produktioner og områder, vi leverer løsninger til.

 

FN’s 12. Verdensmål: Ansvarligt forbrug og produktion

NATDIS bidrager til FN’s 12. verdensmål gennem delmål 12.1, 12.3 og 12.5.

Vi bidrager til bæredygtigt forbrug og produktionsmønstre ved at mindske vandforbruget og kemikalieforbruget i produktioner og gøre dem mere bæredygtige. Derudover samarbejder vi med virksomheder for at skabe mere bæredygtige produktionsmetoder, herunder inden for vertikal farming.

Vi bidrager til målet om at halvere madspild pr. indbygger inden 2030 ved at mindske madspildet i produktions- og forsyningskæderne. Her kan vi nemlig skabe løsninger, som forlænger holdbarheden på produkter. Derudover kan vi mindske sandsynligheden for, at et produkt skal tilbagetrækkes grundet bakterier, svampe eller vira ved at eliminere disse gennem brugen af UVC.

Vi hjælper med at reducere affaldsgenereringen inden 2030 ved at skabe UVC-løsninger til virksomheder, som gerne vil genbruge deres materialer. Det kan være materialer som kasser til opbevaring af fødevarer, dunke, flasker og andre beholdere.

 

FN’s 17. Verdensmål: Partnerskaber for handling

NATDIS bidrager til FN’s 17. verdensmål igennem delmål 17.7.

Vi bidrager med viden, produkter og løsninger til vand og hygiejne til udviklingslande. NATDIS samarbejder med forskellige organisationer og virksomheder for at skabe en udvikling i teknologier og viden verden over.