Slut med snot i foder og vandtanke

I foder og vandtanke bliver området mellem indholdet og tanktoppen, hurtigt belagt med slimet bakterievækst. Bakterier og svampe har gode betingelser for vækst med fugtighed og næring, og under uheldige omstændigheder risikerer man forurening af foderet med den slimede masse.

Vådfodertanke er ofte svære og tidskrævende at gøre rene, men ved installation af UV-anlæg i tanken, oplever man at rengøringsintervaller bliver længere og at selve rengøringen forløber lettere. Mange landmænd oplever også positive effekter på trivsel og fodereffektivitet, af den bedre hygiejne i tankene.

UV-lyset kan hjælpe med at holde alle former for tanke og beholdere rene for svampe, bakterier og belægninger.

 

UV-lys i vådfodertankene giver os bedre sundhed hos grisene, større tilvækst og en hel arbejdsdag sparet om måneden.
Thomas, Nykjærsminde A/S

 

Kan bruges i:

  • Fodertanke
  • Vandtanke
  • Buffertanke
  • Opbevaringstanke generelt

 

Montering i praksis

UV-anlægget monteres lodret ned fra tanktoppen, så der er bedst mulig rækkevidde for lyset. Ofte er den bedste placering midt mellem centrum og siden af tanken, og gerne i nærheden af vandindtag, således at pæren skylles af for evt. foderrester. Anlægget har en rækkevidde på ca. 1 meter i luft og er lavet af syrefaste materialer. Glasrøret må gerne komme i berøring med vand eller foder, men virker mest effektivt i luft. Vi anbefaler som standard montering af to stk. 14W UV-anlæg pr. vådfodertank, for at sikre korrekt belysning i hele toppen.

Alle UV-anlæg til vådfodertanke er belagt med en special belægning, der sikrer mod knusning af glasset. Kvartsglasset belægges med en særlig UVC-transparent film, og på den måde sikrer vi at der ikke kan frigøres glassplinter ved beskadigelse af kvartsrøret.

Filmen anvendes kun til kvartsrøret der fungerer som ydre beskyttelse af UVC-pæren. Det giver en optimal udnyttelse af UVC-belysningen og giver en god og sikker ydeevne. Særligt i områder med fødevare- og foderproduktion er denne sikkerhed meget vigtig.

Se mere omkring din sikkerhed ved brugen af vores glas i produktionen

 

 vådfodertanke

 

Vælg den rigtige model

ModelDetaljerAnvendes i
ND Buildin 14 med splinterbeskyttelseLængde 31,2 cm
single eller twin
Fodertanke
ND Buildin 48 med splinterbeskyttelseLængde 57 cm
single eller twin
Fodertanke
ND Buildin 90 med splinterbeskyttelseLængde 92 cm
single eller twin
Vandtanke/tanke uden omrøring
Option: Safety SwitchLugesikring

 

Hent detaljer på produktblade og brugsvejledninger i downloadcenter.

 

Tank anlæg fås i en single og en twin version. Vælg en model twin hvis din tank er ø2 m og med skygger fra røreværk og indtag.