Bekæmpelse af Legionella i brugsvandssystemer

Legionella kan være årsag til alvorlig sygdom hos mennesker ved indånding og niveauet er derfor reguleret med lovgivning. ND Hot UVC-anlæggene er udviklet og produceret i Danmark til brug i varmt vand op til 65 grader og er derfor oplagte til at bruge som et element i en bekæmpelsesstrategi mod Legionella.
Viden om legionærsygdom

Legionærsygdom er en lungebetændelse, der forårsages af bakterien Legionella pneumophila. Legionella er bakterier, der trives i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand (en såkaldt aerosol), der er forurenet med Legionella. Idet mange forskellige anlæg kan sprede forstøvet vand, er der i mange tilfælde flere mulige smittekilder, men brusebadning antages at være den hyppigste smittevej herhjemme (Kilde: Statens Serum Institut – Legionærsygdom).

Biofilmen beskytter Legionellabakterien

Legionella kan optræde på forskellige stadier, MIF (Mature Infectious Form) hvor den har øget tolerance overfor varme og biocid samt en VBNC (Vaible But Non-Culturable) fase hvor den er meget lidt påvirkelig af udefra kommende påvirkninger. Legionella og biofilm hænger sammen, da biofilm beskytter Legionella. Ved f.eks. termisk desinfektion er det derfor nødvendigt at varme hele røret og biofilmen op til den ønskede temperatur som bør måles på ydersiden af rørene (Kilde: EUDP2020-projekt ‘Legionellasikring og energieffektivisering for installationer og forsyning’, Delrapport 1 s. 10).

UVC brugsvandsanlæg og Legionella

Et UVC brugsvandsanlæg virker effektivt på uønskede mikroorganismer når vandet cirkuleres forbi en UVC-enhed. På den måde holdes niveauet i den cirkulerende vandmængde konstant nede og man nedbringer risikoen for pludseligt opståede opblomstringer med forhøjet sundhedsrisiko til følge.

ND Water Hot UVC-anlæggene

Vores UVC brugsvandsanlæg er udviklet og produceret i Danmark til brug i varmt vand op til 65 grader. De er udført i rustfrit stål 316 med et indre kvartsglas, hvor pæren er monteret. Dette tillader udskiftning af pæren, uden at lukke for vandet imens.

ModelKapacitet liter pr. timeTemp.Velegnet til:Levetid:Produktbillede:
ND Water Hot 40000-4.000 l/t0-65 grader CelciusEks. varmtvandsbeholdere størrelse 100-4.000 l
eller varmeveksler størrelse 37-150 kW
Op til 16.000 timer / 2 år
ND Water Hot 80004.000-8.000 l/t0-65 grader CelciusEks. varmtvandsbeholdere størrelse 4.000-8.000 l
eller varmeveksler størrelse 150-350 kW
Op til 16.000 timer / 2 år
Kontakt os for løsningerne baseret på jeres ønsker.