Kemikalier og stort vandforbrug er ikke bæredygtigt desinfektion – UVC-løsninger er!

Vi forbruger og producerer på livet løs. Jordens ressourcer opbruges hurtigere end de dannes. Produkter og fødevarer kasseres dagligt. Det er ikke bæredygtigt. Bæredygtige produktioner og løsninger er vejen mod en mere bæredygtig verden.  

Som virksomhed, privatpersoner og samfund har vi alle et ansvar for skabe bæredygtige produktionsformer og et mere bæredygtigt forbrug, som FN’s 12. verdensmål beskriver det. Hos NATDIS arbejder vi med FN’s verdensmål.  

Vi skaber desinfektionsløsninger, som hjælper jeres virksomhed med at blive mere bæredygtig. Gennem brugen af UVC-lys til desinfektion, nedbringer vi vand- og kemikalieforbruget. Vi skal sammen optimere udnyttelsen af jordens ressourcer, heriblandt vand. Vi kan mindske forbruget af vand i desinfektionsløsninger, mens vi sikrer en desinfektion på 99,99%. Vi mindsker brugen af kemikalier, og derigennem undgår vi at kemikalierne skader vores materialer, grundvand og natur. Implementeringen af UVC-enheder i forbindelse med desinfektionen er et vigtigt skridt mod et ændret produktionsmønster, hvor bæredygtighed er i centrum. Derudover samarbejder vi med virksomheder om at skabe mere bæredygtige produktionsmetoder indenfor Pharma, industri og landbrug, herunder vertikal farming. 

Madspild er et stort problem, når man som virksomhed og samfund ønsker at skabe en ansvarlig produktion og forbrug. Inden 2030 har FN sat målet om at halvere madspild pr. indbygger. Det bidrager vi til ved, at mindske madspildet i produktions- og forsyningskæderne. Vi skaber UVC-løsninger der kan forlænge holdbarheden af jeres produkter, mindske sandsynligheden for tilbagetrækning og kassering på grund af kontaminering af bakterier, svampe eller vira. UVC er en bæredygtig måde at desinficere overflader, væsker og luft, som kommer i kontakt med produkterne. UVC inaktivere de bakterier, svampe og vira, som kan være problematiske for jeres produktion.  

Vores løsninger mindsker ikke kun madspildet, men reducerer også affaldsgenereringen, da jeres beholdere, flasker, kasser eller anden emballage kan desinficeres og efterfølgende genbruges. Ved at genbruge emballage mindsker vi ressourceforbruget, affaldsgenereringen, og øger den cirkulære økonomi, delmål 12.5.  

UVC-løsninger fra NATDIS giver jer muligheden for at blive mere bæredygtige i jeres produktion, og bidrage til FN’s verdensmål, målet om en mere bæredygtig fremtid.  

Desinfektionsløsninger med UVC er ikke svære at implementere i produktionen. Hos NATDIS har vi et mål om at gøre brancher som Pharma, industri og landbruget mere bæredygtige. Vi specialiserer os derfor i, at skabe præcise løsninger til jeres behov, som samtidig er mere bæredygtige end alternativerne.  

Har i brug for en bæredygtig UVC-løsning i jeres produktion? Så kontakt os for mere information på + 45 22 680 680