Smittebeskyttelse i staldsystemer med UV-lys

UV-lys er en effektiv metode til luftdesinfektion. Det sikrer mod uønskede luftbårne emner og opsættes i forbindelse med luftindtag på stalden, såsom i skorsten og på indsugningskanaler eller vægventiler.

Vi startede i 2012 hos Avlscenter Trekanten

” – Vi har højeste sundhedsstatus, og det vil være så altødelæggende for os, hvis besætningen inficeres med noget, så vi mister vores status. Derfor har vi længe været på jagt efter noget, som kunne øge smittebeskyttelsen yderligere, tilføjer Louise Skou Hansen. Hun fortæller at Stendalgaard startede som opformeringsbesætning i 2005. Men for halvandet år siden blev »butikken« udvidet til at være både en avls- og opformeringsbesætning med i alt 800 søer, hvoraf de 160 udgør avlsbesætningen. Kai Skou Hansen påpeger, at direkte indsugning af luft altid vil være en af de svage punkter i enhver besætnings smittebeskyttelse. Men for en avlsbesætning er det særligt kritisk, fordi de økonomiske konsekvenser vil være enorme. – Hele vores levegrundlag vil jo falde bort, lyder det.”

Avlscenter Trekanten fik monteret UV-lys på vægventil i stald Stendalgaard primo 2012.

 

I dag er vi leverandør til en række andre landbrug hvor Biosecurity spiller en stor rolle.

Alle projekter baseres på dimensionering ud fra luftforbruget – ofte med udgangspunkt i worst case scenario. For det er, når uheldet er ude, man vil være sikker på at “skidtet” virker!

 

Vores løsninger laves altid i et tæt samarbejde med ventilationseksperter og meget gerne med den lokale elektriker, der har sin vante gang på din bedrift.

Du kan bl.a. se vores løsninger på disse landbrug;

Kontakt os for at høre mere om muligheden for luftdesinfektion i dine stalde.