Rådgivning og behovsafdækning ifm. UVC-løsning

Vores lange erfaring med talrige besøg i industri og landbrug, har givet os en stor og bred viden om hvordan og hvor der effektivt kan sættes ind, i forhold til forureningskilder og smitteveje.

Og det kan din virksomhed få gavn af.

Brug en dag sammen med os og få konkrete input til forbedringer der betaler sig.

 

Konkrete opgaver eller en tur igennem “maskinrummet”?

Har I en helt specifik opgave som kan løses med UVC-lys, går vi det igennem sammen med jer. Er der behov for det, kommer vi forbi og kigger det grundigt igennem.

Vi kan være med i processen hele vejen, fra tegning og specificering af udstyr til jeres produktion. Eller til problemløsning på konkrete opgaver, i en allerede eksisterende installation.

Det kan være desinfektion af luft, væsker eller overflader

 • I og af rum
 • I og af maskiner
 • I og af processer

Alt sammen noget vi kender rigtig meget til.

 

En tur gennem jeres virksomhed, kan foregå sådan her

Et besøg vil normalt foregå ved, at vi følger med jer ind i jeres produktion som normal gæst, hvor vi undervejs observerer og klarlægger de risici vi ser, og de rutiner der kan være genstand for fejl og misforståelser.

 

Her vil typisk fokuseres på:

 • Adgangsfaciliteter
 • Rutiner for adgang
  • Fodtøj
  • Håndvask
  • Omklædning
  • Anvendelse af rum, placering af døre, ventilation mm.
 • Sikring af gennemførsel af procedurer
 • Vejledning af besøgende mm.

 

Gennemgang af faciliteter /procedurer for modtagelse af varer til produktionen. Her gennemgår vi håndtering af varer fra ankomst til produktionen, indtil produkterne er nået deres bestemmelsessted i produktionen.

 • Håndtering af produkterne ved ankomst
 • Produktets vej ind i produktionen
 • Håndtering af paller, pap, plast mm
 • Personalets veje i forbindelse med modtagelse af varer
 • Anvendelse af hjælpemidler

Gennemgang af rutiner for udlevering af varer/produkter fra produktionen, samme princip som ovenstående.

 

Test det

Som afslutning på besøget, vil vi gennemgå de umiddelbare forhold vi har fundet som kan optimeres, ligesom vi vil hjælpe med at lokalisere, hvor man får størst effekt for mindst indsats. I forbindelse med besøget kan vi tage simple swaps af relevante områder, for identificering af evt. kontaminationsfare eller rengøringsproblemer. Her kan undersøges på mange specifikke stammer som f.eks. salmonella, coliforme bakterier, MRSA og mange andre på specifik forespørgsel. Ligeledes kan vi tage standard swaps for total kim og total gær/skimmel. Det skal bare aftales inden besøget.

Eksempel på kvantificérbar Salmonella test

 

Rapportering

Få dage efter besøget vil man modtage en kortfattet rapport, med de punkter som er fundet relevante for fremtidig indsats. Denne rapport er lavet på punktform med angivelse af vores anbefaling for prioritering. Desuden er der til hvert punkt angivet 1-2 løsningsforslag.

 

Kontakt os for tilbud på en løsning tilpasset dig.