Høj fugtighed i storkøkken og kølerum kan med UVC lamper sikres mod udfordringer med indeklima.

I forbindelse med drift af kølerum med produktion på Slagelse Sygehus var der behov for tiltag som kunne være med til at sikre mod problemer pga. den høje fugtighed i rummet. Der har været forskellige tiltag så som øget ventilation og rengøring. Yderligere var ønsket at der skulle suppleres med et UVC system som dækkede rummet og forsiden på fordamperne. Ved drift en gang i døgnet sikrer UVC lamperne en nulstilling af rummet mod udvikling af mikroorganismer inden personale møder ind og almindelig drift starter. 

 

Da der er tale om et koldt rum under 12°C er der valgt UVC lamper der tænder og arbejder godt i kolde og fugtige rum. Almindelige UVC lamper mister effekt ved drift i temperaturer under 15°C. 

UVC lamperne blev installeret i en tilpasset holder der sikrer god afstand til loftet, men giver 360° belysning så lyset udnyttes bedst muligt.

Lamperne blev placeret så der var så ensartet en dækning af rummet/borde/gulv som muligt, under hensyntagen til ventilation, installationer mm i loftet. 

 

 

Styring af lamperne blev tilpasset så bygningens CTS system styrer tænd/sluk samt fejlsignaler fra anlægget. Sikkerheden omkring UVC blev løst ved primært nattedrift, lys og lydalarmering før tænding af UVC samt strategisk placeret processtop og bryde-kontakter på alle døre.

Kalibrering af systemet blev lavet ud fra målinger i forbindelse med aflevering af projektet (SAT). Her blev den endelige tændetid for UVC lamperne fastlagt til 35 minutter, hvor det beregnede udgangspunkt var 40 minutter. Man skal derfor altid kontrolmåle UVC systemerne i den aktuelle situation under de normale driftsforhold. I denne situation var den aktuelle tændetid kortere end forventet, hvilket er positivt og viser beregningerne holder.