Dieselpest og forurening i olier kan forebygges med UVC-lys

Der kan i dieseltanke være problemer med vækst af svampe, bakterier, gær og alger. Dette bliver ofte betegnet som dieselpest.

Vi har udviklet et UVC-anlæg specielt til brug i olie- og dieselanlæg til desinfektion af skadelige mikroorganismer. Vores anlæg kan ved korrekt installation holde diesel i tankene fri for disse mikroorganismer.

UVC-anlægget fungerer således at diesel i tankene løbende cirkuleres forbi UV-lampen, som er monteret i en rustfri stålreaktor. Lampen er i reaktoren beskyttet at et kvartsglas.

 

Anvendes til lands, til vands og i luften

Anlæggene leveres som “Plug and Play”. Anlæggene kan installeres i både 230 volt eller 12/24 volt anlæg. Derfor er det muligt at anvende anlæggene i store landbaserede tankanlæg såvel som lastbiler, både osv.

Ved store anlæg, hvor der er en stor udskiftning af luft, kan det være en fordel at desinficere luften inden den bliver ledt ind i tankene. Luften desinficeres med et specielt UV-anlæg der er tilpasset luftskiftet.

UV-anlægget kan anvendes til rengøring af diesel, men her skal UV-anlægget kombineres med filtre for fjernelse af de eliminerede mikroorganismer.

Vores UV-anlæg anvendes i dag til desinfektion af luft, væsker, overflader og tanke i landbrug, fødevareproduktion, industri osv.

 

Vores UV-anlæg er simpel, kompakt og effektivt

Ved forebyggelse af mikroorganismer i tanke og i systemer kan du undgå nedbrud og udfald i motorer, generatorer eller sparer dig for en kostbar oprensning af tanke.

UV-anlægget og pumpe monteres let ind i rørføring eller som ekstern tilslutning til tank.

 

UV-anlæg ses her monteret med cirkulationspumpe på tank

 

Kontakt os gerne for en løsning til lige præcis dit behov.