UVC Germical effect og inaktiveringsevne

Er UVC det sidste nye inden for desinfektion? Faktisk har effekten af UVC-lys været kendt i over 100 år, og blev allerede beskrevet i Danmark i 1903, som mulighed mod tuberkulose (Lupis vulgaris), af den danske Nobel prisvinder Niels Ryberg Finsen.

Germical effect og inaktivering:

Den måde traditionel UVC virker på, er ved at den trænger ind i cellerne og ødelægger de hydrogenbindinger, der er i henholdsvis DNA og RNA. Man har fundet, at dette sker mest optimalt ved en bølgelængde omkring 260 nm. Det kan dog variere en lille smule, afhængig af de forskellige patogene, – hvorfor det kan være en fordel at have en naturlig lysspredning mellem 240 og 280 nm.

Dette betyder, at afhængig af det enkelte patogen´s opbygning af RNA og DNA, vil det kræve meget forskellige mængder energi at ødelægge disse bindinger. Derfor er det vigtigt, at kende netop den dosis, der skal til for at ødelægge det patogen, man ønsker at inaktivere. Dette varierer meget individuelt, og også mellem de forskellige grupper.

Der er bakterier som let kan inaktiveres med en lav dosis på f.eks 20 J/m2, men der er også bakterier der kræver over 500 J/m2 og det samme gælder for vira hvor forskellene kan være meget store. Kigger vi på gær og skimmelsvampe, kan der være behov for dosis på helt op til 10.000 J/m2.

 

Inaktiveringsgrad:

Når man arbejder med inaktivering af bakterier og vira, ser man altid på hvor stor en del af en given koloni man kan inaktivere. Dette beskrives typisk som den effekt man har af sin desinfektion. Den opgøres oftest i procent som 90%, 99%, 99,9 % og helt op til 99.999%. Men fælles for alle er, at 100% ikke kan lade sig gøre, – uanset om man bruger kemi eller UVC-lys. Der vil altid være en del af en population der overlever.

Når man kigger på standardtal for anvendelse af UVC, er disse typisk opgjort ved en effekt på 90 %. Det vil sige den dosis der oplyses, er den med hvilken man vil opnå en 90% reduktion af en population. Typisk gælder det, at ønsker man at gå fra 90 til 99% kræver det, den dobbelte mængde energi og det samme gælder for forøgelse fra 99% til 99,9%. Man bør dog altid undersøge det specifikt for det pågældende patogen man ønsker at reducere, da der også her er er variationer.

Støder man på produkter der lover 100% eller 99,999 % effekt/inaktiveringsgrad af alle patogene, bør man have en naturlig skepsis. Det vil kræve en ekstrem stor mængde energi, da der som nævnt er patogene, der kræver over 10.000 J/m2 for at nå 90 % reduktion.

Samtidig er der stor forskel på hvorledes man laboratorietester effekten på et patogen i en klinisk opløsning af klart vand, – sat i forhold til hvordan energi vil kunne nå frem i et konkret tilfælde i en fabrik eller på et kontor.

 

Det er her din leverandørs erfaring og kvalifikationer kommer ind

Vi kommer altid gerne ud til en uforpligtende snak og til en evt. kontrolmåling af dit UVC system.

Kontakt os her.