UVC i luftsystemer

Anvendelse af UVC-lamper til luftdesinfektion

UVC-lamper bruges i stor stil til desinfektion af luft i industrien, hospitaler og private hjem, og senest blevet meget aktuel i forbindelse med hele diskussionen om beskyttelse mod Corona.

Her er det meget vigtigt at være opmærksom på at der er flere faldgruber når man anvender UVC-lamper i luftsystemer.

 

Sådan virker det:

Der findes flere typer af UVC-lamper. Fælles for de fleste typer der bruges i luftsystemer er, at der er tale om det man kalder varm katodelamper der typisk har to elektroder, en i hver ende og imellem de to elektroder er der en gas og i lampen er der en lille mængde kviksølv der sikrer at der kan laves UVC-lys når den fordamper.

Alle kviksølvslamper har en maks. effekt på op til ca. 37% af den energi man putter i lampen. Dvs. en 75 W lampe kan maks. udlede 27,75% UVC uanset mærke og type. De fleste lamper i god kvalitet som produceres ved de gode fabrikker, ligger på 30-37%, men vi ser ofte lamper hvor output i UVC er helt ned til 15 % UVC.

 

UVC er usynligt

UVC ligger er udenfor det synlige spektrum, derfor kan det kun måles med måleudstyr som er designet til denne bølgelængde!!

Det blå lys som kan ses når en UVC-pære er tændt er et ”spildprodukt” hvor bølgelængde er i det synlige felt.

September 2020

 

Særligt interessant når vi bruger UVC i luftanlæg

Netop fordi kviksølvet skal fordampe er lamperne ret temperaturfølsomme, og det betyder de arbejder bedst indenfor et bestemt temperaturområde.

Går man uden for dette område kan effekten både stige og falde. Den falder hvis lampen afkøles og det sker ofte i luftsystemer og kan bedst sammenlignes med det som metrologerne kalder chill-faktor.

 

Effekten er temperatur afhængig

Arbejder man i normale temperaturområder som f.eks. i kontormiljøer på 18- 25 grader C, er der normalt en reduktion i UVC på 1-30 %, hvis pæren ikke beskyttes mod afkøling.

Arbejder man i f.eks. kølerum på 10 grader eller lavere bliver effekten markant, hvis man ikke tager sine forholdsregler ved valg af lampetype og måden man monterer denne.

I kølerum/ indsugningssystemer kan forringelsen af effekten blive meget stor.

Ved 10 grader og ingen lufthastighed vil en almindelig UVC lampe kun yde omkring 65% af sin normale effekten, er lufthastigheden over 3 m/s vil lampen yde under 30%.

Det er derfor meget vigtigt, at man vælger den rette løsning afhængig af både lufttemperatur, lufthastighed og potentiel chill faktor samt selvfølgelig også luftmængden.

UVC-lamper

 

Få en løsning som virker i praksis

Vælger man at installere UVC-lamper uden forbehold for temperatur og lufthastighed, risikerer man at bruge en masse penge på en mangelfuld effekt. Problemet er at lamperne stadig vil lyse blå, men den reelle UVC-effekt er mangelfuld. UVC-lys er langt under det synlige område og kan kun måles med specielt udstyr.

Derfor bør UVC-anlæg kontrolmåles når det er sat i drift og fungere i det planlagte miljø. Det er den sikreste måde at finde ud af om et UVC-anlæg virker som det skal.

 

Checkliste:

De forhold som har betydning for en UVC-lampes effekt er:

 • Lampens alder, elektroderne slides og mister deres evne til at frigive elektroner over tid, derfor er der en aldersbegrænsning på lamperne
 • Antal gange lamperne tændes og slukkes har stor betydning for hvor længe en UVC-lampe holder.
 • Omgivelsernes temperatur og eventuel chill faktor
 • Beskyttelse af UV pæren mod afkøling med f.eks. kvartsglas
 • Kontrolmåling af den færdige installation

 

Hvis det virker, er det farligt!

 • UVC er farligt og underlagt regler fra arbejdstilsynet
  • både dyr og mennesker skal skærmes for både det direkte og indirekte lys
 • UVC ødelægger DNA og RNA på de organismer de belyses og sikrer at de inaktiveres
  • Det er lys og kan ikke skelne mellem gode og dårlige bakterier
 • Monteres lamperne direkte i ventilationssystemer mm, kan der være regler omkring ændring af CE -mærkningen
 • Lamperne skal skiftes afhængig af deres brug.
  • Man kan ikke se om de taber effekten, det skal måles