Nyt fra Statens Serum Institut om UV

I CIE-nyt Uge 35 – August 2020 skriver Statens serum institut følgende om rengøring og desinfektion:

Desinfektion ved brug af bestråling med UV-lys eller ved fremstilling af en gas, damp eller tåge indeholdende et desinfektionsmiddel (fx ozon, hydrogenperoxid eller klor) vil kunne anvendes mod SARS-CoV-2. Da der er flere faktorer, som har indvirkning på drabseffekten, vil denne være produktspecifik. Ved anvendelse af disse former for desinfektion vil det altid kræve at overfladerne inden desinfektion er synligt rene.

 

Se hele teksten her eller hos SSI.

 

“CEI modtager, i forbindelse med COVID-19, mange henvendelser om rengøring og desinfektion i sundheds- og plejesektoren. CEI anbefaler rengøring med vand og sæbe, hvor der ikke er mistænkt eller bekræftet COVID-19. Rengøringsfrekvensen fastsættes ud fra belastningen af udstyret eller rummet.

Er der mistænkt eller bekræftet COVID-19, suppleres rengøringen med efterfølgende desinfektion af kontaktpunkter og patientnære områder.

Egnede desinfektionsmidler mod COVID-19 kan være produkter baseret på alkohol (ethanol/iso-propylalkohol), klor, brintoverilte (hydrogenperoxid), triamin eller kvartære ammoniumforbindelse. Anvendes alkoholbaserede desinfektionsmidler, skal den samlede alkoholkoncentration være 70-85 vol./vol. %, svarende til 63-80 vægt/vægt %. Anvendes hypokloritbaserede desinfektionsmidler (hvis pH-værdien i brugsopløsningen er >7-8) skal koncentrationen af frit/aktivt klor være 0,1 % (1000 ppm). Indvirkningstiden vil her være 1-5 minutter. For desinfektionsmidler, der er baseret på hydrogenperoxid, triamin, klordioxid og kvartære ammoniumforbindelser skal man følge producentens/leverandørens anbefalinger i forhold til anvendt koncentration og indvirkningstid. Da drabseffekten over for kappebærende virus er produktspecifik for disse typer desinfektionsmidler skal der som minimum foreligge dokumentation for tilstrækkelig drabseffekt over for kappebærende virus i form af test efter relevante EN-standarder (EN 14476 og EN 16777 for desinfektion af overflader, EN 14476 og EN 17111 for desinfektion af instrumenter og EN 14476 for hånddesinfektionsmidler).

Desinfektion ved brug af bestråling med UV-lys eller ved fremstilling af en gas, damp eller tåge indeholdende et desinfektionsmiddel (fx ozon, hydrogenperoxid eller klor) vil kunne anvendes mod SARS-CoV-2. Da der er flere faktorer, som har indvirkning på drabseffekten, vil denne være produktspecifik. Ved anvendelse af disse former for desinfektion vil det altid kræve at overfladerne inden desinfektion er synligt rene. Desinfektion udført med bestråling eller gas/damp/tåge forudsætter ofte skærpede forholdsregler for ophold i rum, hvor desinfektionen foregår. Der skal oftest indkøbes særligt udstyr for at udføre desinfektion, personalet skal ofte have en særlig baggrund for at kunne håndtere udstyret, hvorfor disse forhold bør indgå i overvejelser om et evt. indkøb. Man skal altid tjekke om de materialer, der skal desinficeres, kan tåle det anvendte middel eller metode. Der bør også her foreligge dokumentation for desinfektionsmetodens effekt enten i form af test efter relevante (evt. modificerede) standarder, som dokumenterer tilstrækkelig drabseffekt ved den anbefalede brug og indvirkningstid eller alternativt dokumenteret ved publicerede kliniske forsøg.”