NATDIS skaber løsninger til kundens behov – Case Region Sjælland.

Enhver løsning starter med et behov fra kundens side. Tunnelen til Region Sjælland blev specialbygget til deres behov. Den opfyldte deres behov om høj UVC-dosis, den var brugervenlig, og den var kemifri og ressourcebesparende. De tog et stort skridt mod en mere effektiv og bæredygtig desinfektionsløsning.

Vi fik en kundecase fra den danske sundhedssektor:

Region Sjælland ønskede at optimere deres desinfektion af nogle forsyningsskabe. Desinfektionen skulle være effektiv, og samtidig spare på dyrebare ressourcer som vand, fra en vaskeproces. Vi skulle desinficere forsyningsskabe når de kom tilbage til distributionscenteret, efter at have været ude på Køge Supersygehus med forsyninger i op til 7 dage. Skabene skulle desinficeres inden de skulle genopfyldes med forsyninger, for at sikre høj hygiejne af skabene inden de rullede ind på sygehusene igen. Skabene skulle kunne køres igennem en UV-tunnel og desinficere alle overflader. Kurvene som var placeret inde i skabene skulle ligeledes desinficeres. Da skufferne var lavet af plexiglas, ville de blokere for UVC lysets mulighed for at nå alle overflader i skabet. Vi blev derfor i samarbejde med Regionen enige om at fjerne kurvene fra skabene, når de skulle desinficeres, og placere dem på en vogn, så lyset kunne desinficere 360° på både skuffer og skabe.

Gennem møder med Region Sjælland blev kravene og behovene fastsat. Derefter blev den kreative proces med at skabe UV-tunnelen påbegyndt. Konstruktionstegninger blev lavet, og evalueret i samarbejde med Region Sjælland. Tegningerne blev tilpasset, og godkendt, så produktionen og udviklingen af UV-tunnelen kunne påbegyndes. Tunnelen blev skabt således, at den desinficerede alle områder af både skabe og skuffer, en 360° desinfektion. Skabene skulle desinficeres både indvendigt og udvendigt. Emnerne blev desinficeret igennem en tunnel, som gik fra uren side til renrum. Tunnelen skulle levere en desinfektion på 99,99%.

UV-tunnelen til Region Sjælland blev specialbygget efter deres behov. UV-tunnelen skulle afgive en høj UVC-dosis for, at sikre et højt hygiejneniveau og inaktiveringen af bestemte bakterier, svampe og vira. UV-tunnelen skulle ligeledes være en brugervenlig, kemifri og ressourcebesparende desinfektionsløsning.

Da tunnelen var installeret hos Region Sjælland, blev den gennemtestet og præsenteret for kunden. Gennem testningen sikrede vi at UV-tunnelen fungerede optimalt, at den overholdt alle sikkerhedskrav og at den afgav den UVC-dosis, som kunden efterspurgte. I forbindelse med leveringen blev både CE-mærkning og risikovurderingen udarbejdet, for at sikre at Region Sjællands medarbejdere anvendte UV-tunnelen korrekt, og risikoen for ulykker var minimeret.

Hvis I kan se et behov for en UV-løsning i jeres produktion eller er interesserede i at høre mere så kontakt os gerne.