Ødelægger UVC dine materialer?

UVC er en desinfektionsform hvor man tilfører energi til luft, væske eller overflader for at ødelægge DNAét i f.eks. bakterier, virus eller svampe.

Det er en meget effektiv og veldokumenteret desinfektionsform, som er helt kontakt- og kemi-fri. Udfordring er dog, at energien ikke kender forskel på om der er andre emner tilstede som ikke skal ødelægges. Derfor kan det også påvirke de materialer som er i nærheden og især plastmaterialer kan påvirkes.

Belysningen med UVC kan give farveændringer og ændre overfladen, så materialet sprækker eller støver. Rigtig ofte kan alligevel laves løsninger som er effektive mod virus og bakterier, men hvor materialerne skærmes eller alligevel udskiftes som en del af almindeligt vedligehold, længe før problemerne opstår.

Er du bekymret for om der er risiko for materialer i jeres miljø, har vi mulighed for at lave en accelereret ældningstest af jeres materialer. Her testes med en aftalt dosis UVC som f.eks. kan være svarende til 5 eller 10 års brug i jeres system.

I løbet af få dage kan gives en dosis på 10.000.000 j/m2 eller mere og der kontrolmåles på både UVC niveau samt farveændring med spektrometer. Testen afsluttes med en rapport på hvordan det vurderes at materialet reagerer på UVC belysningen, og emner returneres til jeres egen vurdering af reaktionen.

Læs mere om vores materialetest her