Hvorfor er det interessant at bruge UVC lys til desinfektion?

Hvorfor er det interessant at bruge UVC lys til desinfektion?
UVC er en meget veldokumenteret og effektiv metode til bekæmpelse af virus og bakterier i luft, på overflader og i væsker. Herunder også Coronavirus. UVC lys anvendes i dag mange steder til sikring mod at rum, fødevarer, medicin mm. bliver forurenet under produktionen. Her kan f.eks. UV sluser sikrer mod at uønskede stoffer kommer ind via varer eller personer uden kontakt eller brug af væsker.

UVC lys virker effektivt mod de fleste virus og bakterier vi kender i Europa. Virkningen er veldokumenteret og er så simpel som at UVC lyset ødelægger DNA/RNA i virus/bakterie.

UVC lyset anvendes mere og mere, og i især virksomheder hvor man ønsker at reducere anvendelse af kemiske kontaktmidler, man har fokus på en grøn profil og fordi det er en nem og effektiv løsning.

Cleanbox til desinfektion af mindre emner

 

Hvad kan vi?

Hos NATDIS har vi specialiseret os i UVC systemer med høj effektivitet i luft og overflader, ofte konfigureret efter kundespecifikationer og vi leverer til mange forskellige virksomheder i Danmark og udlandet indenfor industri, pharma og landbrug.

Fuldautomatisk godssluse med UVC og luftbehandling

Vores viden har vi brugt til at udvikle vores UVC enheder så de er så optimale i forhold til opgaverne. Et af vores specialer er at bygge enhederne, så de er sikre for de mennesker som skal anvende dem, men farlige for virus og bakterier.

Vi har derfor UVC enheder der kan anvendes til effektiv behandling mod virus og bakterier som f.eks coronavirus. Disse enheder er udviklet til speciel anvendelse i rum hvor flere mennesker opholder sig på en gang, f.eks klasseværelser, venteværelser, busser, elevatorer mm. hvor de reducerer virus og bakterier i luften, mens der er personer i lokalet.

Ud fra erfaringer fra industrien har vi også stor erfaring i desinfektion af rum, efter der har været samlet mange mennesker, for at sikre at de er rene før man kommer ind igen, som f.eks. adgangsrum, elevatorer, operationsrum, men også venteværelser, busser, fly osv.

ND Active til brug i rum med personale

Fælles for alle vores anlæg er, at de bygges af komponenter med høj kvalitet og sikkerhed for den ønskede effekt. Vi kontrolmåler for UVC og tester anlæg før udsendelse, samtidig med at der er indbygget indikator for pæreskift (årligt) eller systemfejl.