FN 8 verdensmål – anstændige jobs og økonomisk vækst

Natdis bidrager til at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst. FN verdensmålene arbejder mod en bæredygtig verden. FN Verdensmål 8 arbejder mod at fremme den økonomiske vækst gennem øgning i produktivitet og teknologiske innovationer, og fremme andelen af anstændige jobs. Natdis bidrager til verdensmålene og den bæredygtige verden ved at inkorporerer delmål og retningslinjer i vores virksomhed.

Natdis bidrager til FN’s delmål 8.2 og 8.3 ved at arbejde innovativt med desinfektion.

Vi bidrager til teknologisk udvikling og innovation gennem desinfektions løsninger. Vi skaber løsninger der er innovative, automatiserede, og minimere det fysiske arbejde i forbindelse med desinfektion. Vi sikrer ensartet kvalitet ved hver desinfektion uden brugen af kemikalier og vand. Vi bidrager til delmål 8.4 ved at mindske kemikalieforbruget i desinfektion og minimere det materielle fodaftryk. Vi bidrager til at øge hygiejneniveau i brancher fra Pharma til Fødevareproduktion til Landbrug uden at bruge kemikalier i desinfektionen. Vi bidrager til at minimere det materielle fodaftryk ved at desinficere emballage, så virksomhederne kan genbruge emballage som de før måtte kassere.

Natdis bidrager til FN’s delmål 8.5 ved at skabe en arbejdsplads hvor alle er velkomne og behandles ordentligt.

Vi bidrager til anstændige jobs ved at skabe en kultur på arbejdspladsen som er inkluderende og mangfoldig. Alle medarbejdere har lige muligheder for at udvikle sig karrieremæssigt, uanset køn, oprindelse, religion eller seksuel orientering. Arbejdspladsens kultur sikrer, at arbejdsmiljøet er et sikkert sted for medarbejdere at udfolde sig, og udvikle sig. Der er plads til den enkelte medarbejder og deres behov.