Bæredygtig desinfektion – uoverskueligt og umuligt at forstå?

Synes du at bæredygtig desinfektion er uoverskueligt og umuligt at implementere i din virksomhed?

At vælge et bæredygtigt alternativ til traditionel desinfektion med kemikalier og vand, skal være simpelt og overskueligt. Vi har udviklet et bæredygtigt alternativ – UVC-løsninger. For at sikre optimale løsninger for jer, skaber vi løsninger til jeres behov. Vi skaber løsninger for at minimere ressourcespildet, og for at gøre det simpelt for jer at implementere en UVC-løsning til desinfektion i jeres produktion.

For at gøre det overskueligt for hvordan jeres UVC-løsning skabes har vi designet en procesvej, som forklarer processen fra problem til fungerende løsning.

Enhver løsning starter med et behov eller en problematik, som kræver en løsning. I opsøger os for at høre hvordan vi kan løse jeres problem.

Det første skridt ved, at inkorporere en UVC-løsning i jeres setup er at afklare hvad I får ud af at bruge UVC som desinfektion, og hvordan UVC skal bruges som en del af desinfektionen. I denne proces undersøges der hvilke ideer og eventuelle løsninger, som vil kunne løse jeres behov.

Andet skridt er at undersøge det tekniske i de ideer og løsninger, som blev fundet i første skridt. De tekniske bestemmelser inkorporeres i ideerne og løsninger, og det undersøges hvad der er muligt. I dette skridt bestemmes UVC dosis og niveauet af sikkerhed og dataindsamling.

I tredje skridt udvikles og designes UVC løsningen. Den tegnes og evalueres, for at sikre at alle fysiske mål og dosis er dimensioneret korrekt.

I fjerde skridt bygges UVC løsningen. Når UVC-løsningen er bygget FAT testes den og implementeringen planlægges. Når løsningen er godkendt i FAT testen, er den klar til at blive transporteret og installeret i jeres Setup.

Femte skridt er integrering af systemet i jeres produktion. UVC-dosis og residualt lys på løsningen testes. Risikoanalysen, den færdige dokumentation overleveres til jer, sammen med overtagelsen og SAT testen. Femte skridt sikre at løsningen fungerer optimalt, og overholder de krav som blev defineret i starten af processen.

Sjette og sidste skridt er jeres validering og akkreditering af løsningen. Vi vejleder og rådgiver jer før, igennem og efter implementeringen af jeres løsning.

Sammen udvikler vi en bæredygtig UVC-løsning til jeres behov. Vi ønsker at løse jeres problem på den mest optimale måde med minimum ressourcespild.

En UVC-løsning kan optimere jeres hygiejne og desinfektion. Vi skaber løsninger i fællesskab. Kontakt os på +45 22 680 680 eller mail@natdis.dk hvis vi i fællesskab skal finde en løsning til dig og din virksomhed.