Smittesikring på luft til Molsgaard

På Molgaard har svineavler Jørgen Gade Nielsen sat beskyttelse mod luftbåren smitte i system.

I et samarbejde mellem SKOV og NATDIS, er der etableret 53 skorsten, som alle er monteret med UVC-lys. Derved sikres det at al indgående luft behandles med UVC mod luftbåren smitte som f.eks. influenza.

Danmarks største ventilationsanlæg med UVC-behandling af den indgående luft.