NATDIS har nu dokumenteret at UVC kan slå Corona CoV-2 ihjel

Anvendelsen af UVC under Coronakrisen er kommet i fokus, men desværre ikke altid med et højt fagligt niveau.

En af forudsætningerne for at kunne anvende UVC korrekt er, at kende den rigtige dosis (mængde lys) der skal til for at dræbe Corona. Kender man ikke den, risikerer man at lyset bliver en falsk tryghed og har dårlig eller slet ingen effekt.

 

Test giver præcist redskab til dimensionering

At teste på levende Corona kræver brug af et særlig godkendt laboratorium, ligesom det kræver man har adgang til levende Corona. Vi har sammen med det fynske laboratorium House Test testet vores specifikke UVC lamper mod Corona CoV-2. Det er fundet, at vores UVC lamper kan reducere Corona kraftigt, men også at CoV-2 kræver en lidt kraftigere behandling end den almindelig kendte Corona virus.

Vi kan derfor dimensionere vores anlæg præcist og derved sikre vores kunder en effektiv beskyttelse mod Corona på overflader og i luft.

Testen der er gennemført, er en test på levedygtig RNA og er derfor et altafgørende redskab for at sikre vores kunder den rette effekt.

Testsetup hos HouseTest med deres CoronaSurface TripleTarget™

 

Hvad er CoronaSurface TripleTarget™ testen?

Analysen benytter sig af den såkaldte RT qPCR teknologi hvor virussets RNA (arvemateriale) identificeres og kvantificeres, hvilket er den metode, som anbefales af WHO. HouseTest benytter en videreudviklet version af metoden, der har en højere følsomhed og specificitet end standard RT qPCR, hvilket gør den særligt velegnet til test af SARS-CoV-2 på overflader. Der kan således detekteres helt ned til 35 virus partikler, hvilket i praksis har betydet at vi har kunnet påvise SARS-CoV-2 på en overflade der var tilsat 5 mikroliter af spytprøve fra en inficeret person fortyndet 80.000 gange.

 

TripleTarget

For øget sikkerhed analyseres for to forskellige virale RNA-sekvenser og derudover tester CoronaSurface TripleTarget™ også mængden af humant DNA, der ikke i sig selv udgør en sundshedsrisiko, men som kan bruges som markør for rengøringsniveauet. Viser testen således et højt niveau af humant DNA, men ingen SARS-CoV-2 RNA bør man alligevel overveje at øge rengøringsstandarden, da et lavt rengøringsniveau potentielt kan udgøre et smitteproblem.

 

Sikkerhed for god effekt

En af de store fejl der oftest gøres ved anvendelse af UVC er, at man ikke har sat sig ind i hvor meget UVC lys der skal til at reducere et patogen og dimensioneringen baseres på gætværk.

Der er stor forskel på forskellige patogener og hvilken effekt der kræves for at inaktivere dem. Tager dimensioneringen ikke udgangspunkt i det rigtige niveau vil resultatet være fejlslagen desinfektion.

F.eks. viser undersøgelser at en almindelig forkølelse kræver omkring 7 J/m2 for at man reducerer en bestand med 90 %. For Corona CoV-2 ved vi nu at dette er over 10 gange større.

I praksis betyder det, at hvor man mod almindelig influenza kan desinficere et tastatur på 10-15 sekunder med en håndholdt UVC lampe, vil Corona CoV-2 kræver flere minutters behandling.

 

Hvis det virker, er det farligt

Et andet forhold der ofte overses, er at UVC som er effektivt mod patogener, er farligt.

UVC nedbryder DNA og RNA og er ligeglad med om det er mennesker, dyr eller farlige patogene. Når man arbejder med UVC skal man derfor have et højt niveau af sikkerhed og viden om hvordan man beskytter sig mod UVC, samt overholder gældende regler for eksponering.