Kan man se UVC lys?

Det lys som er synligt for det menneskelige øje ligger i området 400-780 nm og højere end UV lyset som ligger i området 100-400 nm.

Derfor er svaret; Nej, man kan ikke se UVC lys.

Men hvordan kontrollerer man så, at der kommer det rigtige lys fra en UV lampe?

Lys defineres i bølgelængden nanometer (nm) og herunder kan du se opdelingen af de forskellige områder.

UV-spektrummet ligger fra 100-400 nm og er inddelt i 4 områder:

UVA i 320-400 nm

UVB i 280-320 nm

UVC i 200-280 nm

VUV i 100-200 nm

Det synlige lys ligger i området 400-780 nm og derfor kan man ikke se UV lyset. Når vi kontrollerer om en UV lyskilde levere det ønskede lys i det rigtige niveau (dosis), måler vi det med vores avancerede måleudstyr. Dette måleudstyr har en sensor som er kalibreret til lige præcis den bølgelængde vi ønsker at måle og derved kan vi verificere niveauet af lys i området.

Man kan altså ikke se om en UVC lampe udsender det korrekte lys, men man kan måle det.

Men hvorfor kan man så se, at UV-lampen lyser?

De mest almindelige UVC lamper er lavtrykslamper som udsender op til 45 % af deres energi i et peak på ca. 240-260 nm og den resterende del af energien udsendes i bølger på op til 450 nm.

Derved kan man se den del af lampens effekt som ligger i det synlige felt på over 400 nm. Denne bølgelængde har dog ikke nogen bakteriedræbende effekt og derfor har den ingen relation til den reelle UVC effekt af lampen.

Den effekt som gør at UVC lyset er så effektivt på virus, bakterier og svampe, er dens evne til at ødelægge DNA/RNA i organismen. Den effekt er kraftigst omkring 260 nm. Det er det område man forsøger at ramme med de fleste lavtrykslamper. Læs mere om germicidal effect og inaktivering her

Faktisk er UVC som desinfektionsmetode meget veldokumenteret og blev første gang beskrevet i dansk forskning i 1903, som et middel mod tuberkulose.

 

Vores almindelige UVC lamper peaker så tæt på 260 nm som det er muligt, nemlig på 254 nm og har en høj konvertering af energi til UVC med op til 45%. Præcis den bølgelængde, 254 nm, er meget veldokumenteret, da hovedparten af al forskning inden for UVC er udført på den bølgelængde. Når vi dimensionerer behovet for dosis på forskellige opgaver, sker det med basis i den omfattende forskning som er til rådighed, og selvfølgelig dine krav til log-reduktion. Se mere om hvordan vi kan hjælpe med at rådgive om den optimale løsning her