Hold beskidt vand “rent” med integreret cirkulation

Genbrugsvand, vaskevand, buffertanke, køleanlæg eller cirkulationssystemer med brugsvand behøver ikke at lugte grimt.

For vi kan nemlig holde det fri for lugtende bakterier. Simpelt og effektivt, ved brug af UVC-lys.

Til det bruger vi, UV-anlæg som er specielt designet til at behandle beskidt vand. Hver gang væsken passerer UV-pæren, bliver bakterierne neutraliseret og derfor kan vi holde vandet fri for de lugtende plager.

Med UV på genbrugsvandet får du:

  • Længere levetid på genbrugsvandet
  • Et bedre miljø med mindre forbrug af vand
  • En bedre lugt oplevelse for brugeren
  • Færre driftsstop pga. tilstoppede dyser mm.

I mange systemer, vælger vi at montere UV-anlægget ind med sin egen cirkulationspumpe som sikrer den nødvendige passage af vandet forbi lampen. Sådan får du let og sikkert en cirkulation til dit behov, uden indgreb i eksisterende installationer.